Vuokrausehdot

Nostotyöt

Nostotöissä noudatamme Infa ry:n Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisiä ehtoja.
Vuokraehdot pdf-tiedostona

 

Kotimaan tiekuljetukset

Kotimaan tiekuljetuksissa noudatamme Tiekuljetussopimuslain ehtoja ja kansainvälisissä kuljetuksissa CMR-ehtoja.
Ajantasainen Tiekuljetussopimuslaki

 

Merikuljetukset

Merikuljetusten sopimukset Heavycon 2007 ehtojen pohjalta.
Merikuljetusehdot pdf-tiedostona  

 

Kansainväliset kuljetukset

Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräyksen PSYM 2000.
Määräykset pdf-tiedostona