Kuopiossa käyttöön sähköinen konetyöilmoitus

Kuopiossa käyttöön sähköinen konetyöilmoitus

Nostokonepalvelu JK Oy Kuopion ajotoimisto ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöönsähköisen konetyöilmoituksen. Käyttö aloitetaan testikuljettajilla 4.6.2014 ja laajennetaan käyttökokemusten karttuessa kaikille.

Jo aiemmin Nostokonepalvelussa käytössä olevasta Autokal –tilausjärjestelmästä on voitu lähettää sähköinen tilausvahvistus. Nyt järjestelmä laajenee mobiilisovelluksella työmaalla sähköisesti tehtävään tuntikirjaukseen ja hyväksyntään.

Sähköisessä järjestelmässä asiakkaan varaukset siirtyvät toimiston tilausjärjestelmästä kuljettajan älypuhelimeen. Työmaalla kuljettaja kirjaa järjestelmään toteutuneet tunnit ja hyväksyttää ne asiakkaan puhelimeen lähetettävällä tekstiviestillä ja siihen liitetyllä kertakäyttöisellä PIN –koodilla. Toteutumatunnit siirtyvät suoraan toimiston tilausjärjestelmään, mistä ne siirretään sähköisesti laskulle.

Sähköistä järjestelmää voidaan kaikissa vaiheissaan käyttää rinnan perinteisen konetyöilmoitus-paperin kanssa. Asiakas voi valita hyväksyykö toteutumatunnit paperilla vai sähköisesti. Sähköisestä hyväksynnästä asiakkaan sähköpostiin lähtee sähköinen konetyöilmoitus. Kokeiluvaiheessa voidaan tehdä molemmat, sekä paperinen että sähköinen konetyöilmoitus.

Sähköinen hyväksymiskoodi ja konetyöilmoitus lähtevät tilauksen yhteydessä ilmoitetun työmaan yhteyshenkilön puhelimeen ja sähköpostiin. Työmaalla näitä tietoja ei voi enää muuttaa.

Järjestelmässä työmaalla hyväksytään ne tunnit, jotka kone on työmaalla. Koneen siirrot, painojen kuljetukset, ylityöveloitukset tai muut mahdolliset lisäveloitukset sovitaan etukäteen erikseen, kuten paperisessa konetyöilmoituksessakin. Ellei muuta ole sovittu, noudatetaan niiden osalta Infra Ry:n yleisiä ehtoja.

Valmius 1.7 lakimuutoksen työntekijätietojen ilmoittamiseen

Sähköisen järjestelmän avulla kaikki työntekijätunnit ovat työmaa- ja tilauskohtaisesti raportoitavissa asiakkaalle heti kun ne on tehty. Järjestelmään päivitetään uuden lain vaatimat veronumero- ja työnantajatiedot siten, että voimme toimittaa asiakkaallemme kattavan työmaa-, työntekijä- ja konekohtaisen raportin tehdyistä tunneista. Järjestelmä tulee syksyllä tukemaan myös työmaa-avain -tiedon lisäämistä laskulle, milloin kyseinen kenttä asiakkaalla on käytössä. Pyydämme ilmoittamaan ajotoimistoomme, mikäli haluatte laskullemme lisättäväksi näitä uusia kenttiä.

Järjestelmämuutoksilla olemme valmistautuneet palvelemaan hyvinkin erityyppisiä asiakkaiden ratkaisuja koskien 1.7.2014 voimaan tulevaa lakimuutosta rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuudesta. Pystymme järjestelmämme avulla auttamaan myös jälkikäteen niitä asiakkaita jotka eivät ole muutokseen valmistautuneet.

Liitteenä kaaviokuva järjestelmän toimintoketjusta ja esimerkki sähköisestä konetyöilmoituksesta. Kuuntelemme mielellämme myös järjestelmään liittyviä asiakkaidemme kehitysideoita. Lisätietoja saat ajotoimistoltamme tai järjestelmäkonsultti Tanja Niemiseltä (tanja.nieminen@nconsult.fi / 050-5533784).